بررسی بند 6 ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاستهای کلی انتخابات

ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان

بررسی بند ۶ ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های کلی انتخابات

54aceca6fa824dfe19799ae410c25573 XL - برخورد نامناسب مأموران کنسولی و دیپلماتیک اروپایی در ایران؛ دلایل و راهکارهای مواجهه

برخورد نامناسب مأموران کنسولی و دیپلماتیک اروپایی در ایران؛ دلایل و راهکارهای مواجهه

6aecb618558929ab262652492a62332d XL - محدودیت‌ها، آثار و تبعات ناشی از اجرای ماده 30 برنامه ششم توسعه

محدودیت‌ها، آثار و تبعات ناشی از اجرای ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه