شورای امنیت، قطعنامه ضد شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی را تصویب کرد!

تصویر گزیده‌های کانال تلگرامی اندیشکده

شورای امنیت قطعنامه ضد شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی را تصویب کرد.

🔵شورای امنیت قطعنامه ضد شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی را تصویب کرد؛ ترامپ هشدار داد!

 

photo_2016-12-24_16-09-17

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g