تعداد کلاهک های اتمی دنیا به تفکیک کشور

تصویر گزیده‌های کانال تلگرامی اندیشکده

در نمودار زیر، تعداد کلاهک های اتمی دنیا به تفکیک کشورها نمایش داده شده است.

🚀تعداد کلاهک های اتمی دنیا به تفکیک کشورها:

 

photo_2016-12-28_23-02-13

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g