شبکه CNN: جهان نگران رقابت تسلیحات هسته ای ترامپ است

تصویر گزیده‌های کانال تلگرامی اندیشکده

شبکه CNN با اشاره به آزمایش اخیر هسته ای هند گزارش داد: رهبران جهان نگران آن هستند که آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ اقدام به گسترش زرادخانه هسته ای خود کند.

💠شبکه CNN با اشاره به آزمایش اخیر هسته ای هند گزارش داد: رهبران جهان نگران آن هستند که آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ اقدام به گسترش زرادخانه هسته ای خود کند

🔶'باربارا استار' خبرنگار بخش وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) گزارش داد که ترامپ 'شبح' رقابت تسلیحات هسته ای با روسیه را موجب شده است.

***

• پیوند خبر:

http://goo.gl/EfceJ8

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g