یهودیان در فرانسه از نفوذ خیلی زیادی برخوردار هستند و حضور آن‌ها در محافل قدرت، دولت، مجلس سنا و نمایندگان، احزاب و گروه‌های سیاسی، سیستم اقتصادی و پولی و مطبوعات پررنگ است. به علاوه در جامعه‌ی فرانسه، مراکز و مجامع یهودی بزرگ و قدرتمندی از جمله  جریس (مجمع یهودیان فرانسه) وجود دارند که از روابط قابل توجهی با دست‌اندر‌کاران و مقامات سیاسی این کشور برخوردار می‌باشند.

Noskhe Jadid

آخرین مطالب