ایران که از دیرباز تولیدکننده انرژی بوده (نفت، گاز و اخیرا به سمت انرژی هسته‌ای دارد پیش می‌رود) قطعا یکی از مهم‌ترین مسائلی که با آن درگیر است همین بحث انرژی است. حال که به بحث میادین مشترک انرژی نفت و گاز که ایران با کشورهای اکثرا عربی دارد اشاره کردید باید گفت که خود این امر شاید مهم‌ترین مسئله حوزه انرژی ما باشد.

ما کشور بزرگی هستیم و امکانات زیادی داریم. این مدیریت ماست که باید به حوزه‌های مشترک توجه داشته باشد و قرار را بر این بگذارد که این اولویت ماست. اگر این امر اولویت شد شما بودجه این کار را در اولویت قرار می‌دهی. نیروی انسانی خود را ابتدا در اختیار این امر قرار می‌دهی، تجهیزاتت را به این حوزه مشترک منتقل می‌کنی. این ساختار نامناسب و غیرمنسجم مدیریت ما در حوزه نفت است که حوزه‌های مشترک را رها کرده‌است.

جمعیت سلفی داخل سوریه به 4 دسته تقسیم می‌شوند که مهمترین آنها جبهه النصره است. امروزه خیلی‌ها النصره را شاخه القاعده در سوریه می‌شناسند. اما این نکته شایان ذکر است که درست است که النصره شاخه‌ای از القاعده در داخل سوریه است ولی برای خود استقلال فکری دارد. یعنی در واقع قرابت فکری زیادی بین این دو وجود دارد.

انقلابیون مصر اهداف والایی را دنبال می‌کردند که این اهداف نیز تحقق پیدا نکردند. به‌عنوان مثال می‌توان به عدم لغو معاهده کمپ‌دیوید اشاره داشت که مسئولین مصری و شخص محمد مرسی عزم جدی برای انجام این کار نداشتند. همچنین اگرچه در طی انقلاب خلل‌هایی در صدور گاز این کشور به اسرائیل رخ داد، اما مرسی صادرات گاز مصر را به اسرائیل ادامه داد.

Noskhe Jadid

آخرین مطالب