خط و نشان انگلیس برای روسیه!

  پنج شنبه, 27 خرداد 1395 ساعت 10:52

وزیر دفاع انگلیس: باید با تجاوزات روسیه مقابله کنیم.

 

مایکل فالون در آستانه نشست ناتو گفت انگلیس فرماندهی یکی از چهار گردان را برای حضور بیشتر در بخش شرقی ناتو بر عهده خواهد داشت. باید پیامی قوی مبنی بر وحدت و عزم ناتو برای دفاع از کشورهای بالتیک و لهستان در مقابل ادامه تجاوزات و دست‌درازی‌های روسیه بدهیم!

***

• پیوند اظهارات:

http://goo.gl/gz5rtn

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

Noskhe Jadid

آخرین مطالب