هافنگتون پست: گذار سیاسی و اصلاحات حکومتی بلندمدت، بهترین راه تغییر ایران!

  پنج شنبه, 21 مرداد 1395 ساعت 08:50

هافنگتون پست یکی از پایگاههای ضد ایرانی، بعد از بررسی برجام و شرایط پس از آن نوشت: گذار سیاسی و اصلاحات حکومتی بلندمدت، بهترین و محتمل‌ترین راه‌حل برای ایران است.

 

تلاش برای تغییر سریع و بواسطه میان‌برها، عواقب خود را به همراه دارد. برجام نباید یک خیابان یکطرفه باقی بماند. آمریکا و متحدینش باید از این فرصت استفاده کنند؛ باید ایران را پاسخگو کنند. باید از این فرصت استفاده شود تا ایران از اصلاحات سیاسی و اقتصادی حمایت کند.

***

• پیوند گزارش:

http://goo.gl/v3iPY3

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

Noskhe Jadid

آخرین مطالب