جورج فریدمن: ایران پس از انقلاب به سمت برتری در منطقه پیش رفت

  شنبه, 01 آبان 1395 ساعت 13:39

جورج فریدمن تحلیلگر مشهور آمریکایی و مدیر کل «آژانس اطلاعات و مراقبت راهبردی آمریکا» در نتیجه گیری مقاله خود می نویسد: نقشه هایی که در مقاله ام ترسیم کردم نشان می دهد ایران بر اساس حق، خود قدرتی دارای نفوذ است. ایران کشوری با فرهنگ و تاریخ غنی است اما علیرغم تاثیری که در بیرون مرزهای خود داشته، به طور منصفانه ای محدود است. نفوذ فرهنگی ایران محدود به شمال آفریقا، غرب آسیا و آسیای مرکزی و جنوبی است.

***

• پیوند مقاله:

https://goo.gl/CHQyiC

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

Noskhe Jadid

آخرین مطالب