سفر وزیر خارجه عربستان به آمریکا

  پنج شنبه, 27 آبان 1395 ساعت 09:48

عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان و محمد آل شیخ، عضو کابینه و وزیر مشاور این کشور در سفر به آمریکا با سناتور آدم اسمیت، معاون رئیس کمیته خدمات نظامی و سناتور جو ویلسون در کنگره دیدار کردند.

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

Noskhe Jadid

آخرین مطالب