اِعمال تحریمهای برون‌مرزی آمریکا علیه ایران، یکی از واضح‌ترین سیاست‌هایی است که از پیروزی ترامپ استنباط می‌شود

  یکشنبه, 07 آذر 1395 ساعت 17:48

خانم Helima Croft از مدیران بانک سلطنتی کانادا: اِعمال تحریم های برون مرزی آمریکا علیه ایران یکی از واضح ترین سیاست هایی است که از پیروزی ترامپ استنباط می شود.

***

• پیوند خبر:

https://goo.gl/qU4VY3

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

Noskhe Jadid

آخرین مطالب