نشریه انگلیسی اکسپرس از یک طرح محرمانه کمیسیون اتحادیه اروپا برای آن که به کشورهای عضو این اتحادیه چگونگی اداره کشورهایشان را دیکته کند، خبر داد.   طرح مذکور پیش از رای تاریخی انگلیسی ها به خروج از اتحادیه اروپا در ماه ژوئن در دستور کار قرار گرفته بود اما محرمانه باقی ماند تا رای دهندگان انگلیسی نسبت به آینده بلند مدت اتحادیه اروپا نگرانی بیشتری ...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب