خانم Helima Croft از مدیران بانک سلطنتی کانادا: اِعمال تحریم های برون مرزی آمریکا علیه ایران یکی از واضح ترین سیاست هایی است که از پیروزی ترامپ استنباط می شود. *** • پیوند خبر:
https://goo.gl/qU4VY3 • عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین: https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب