"استیو بنون" که چند ماه قبل ریاست اجرایی ستاد انتخاباتی ترامپ را عهده دار شد، دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه «جورج تاون» در رشته «مطالعات امنیت ملی» است. وی در سال 2007 به وب سایت دست راستی "Breitbart" پیوست و بعد از فوت بنیانگذار این وب سایت عملا مدیریت این سایت را بر عهده گرفت

«بن شاپیرو» سردبیر وبسایت بریت بارت، بنون را فردی نژاد...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب