دیروز اعلام شد خانم "Betsy DeVos" وزیر آموزش و پرورش دولت ترامپ خواهد بود! این خانم، خواهر "Erik Prince"، بنیان‌گذار شرکت خصوصی، نظامی و آدم‌کش بلک‌واتر است. آقای Prince چندی قبل در اظهارنظری عجیب در حمایت از ترامپ اعلام کرد: دنیا برای رهبری در جنگ علیه "اسلام فاشیست"(!)، به پیروزی ترامپ در انتخابات نیاز دارد. *** • منبع: ایسنا
  • عضوی...
چه روایت معارضین را بپذیریم و چه روایت حکومت سوریه را، مواجه می‌شویم با شروع آتش نبردی که دودش به چشم همه مردمان سوریه رفت و از همه بدتر «ظهور نوتروریست‌ها»یی که نه فقط سوریه بلکه کل منطقه را هدف گرفته‌اند تا دانسته و یا نادانسته تیشه بر ریشه اسلام بزنند آن هم با نام اسلام. جالب‌تر آنکه این نوتروریست‌ها در طول این سی ماه بارها و بارها به جان هم‌دیگ...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب