"آوی دیختر" رئیس کمیته امور خارجی و جنگ رژیم صهیونیستی و رئیس سابق شین بت آژانس جاسوسی این رژیم (داخلی) در سخنانی تاکید کرد: "تل آویو باید به شدت نگران تعمیق اختلافات بین اهداف روسیه و اسرائیل در غرب آسیا باشد"

*** • عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین: https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب