'فیلیپ هاموند' وزیر دارایی انگلیس، روز چهارشنبه در جریان تقدیم گزارش بودجه پائیزه در مجلس عوام فاش کرد که دولت این کشور به دلیل برگزیت مجبور به 122 میلیارد پوند استقراض بیشتر خواهد بود. *** • پیوند خبر:
https://goo.gl/Jmi199 • عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین: https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g...
فیلیپ هاموند: امیدواریم فشارها از طرف گروههای داخلی در ایران باشد تا این کشور نقش سازنده‌ای را در منطقه و جهان دنبال کند. البته بر اساس تجربه و اتفاقات تاریخی می‌دانیم که فشارهای خارجی نیز در این زمینه کارایی دارد، می‌دانیم تحریم‌ها این کشور را وادار کرد تا به میز مذاکرات هسته‌ای برگردد در نتیحه در صورتی که ایران قوانین و قطعنامه‌های شورای امنیت  ر...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب