هافنگتون پست یکی از پایگاههای ضد ایرانی، بعد از بررسی برجام و شرایط پس از آن نوشت: گذار سیاسی و اصلاحات حکومتی بلندمدت، بهترین و محتمل‌ترین راه‌حل برای ایران است.   تلاش برای تغییر سریع و بواسطه میان‌برها، عواقب خود را به همراه دارد. برجام نباید یک خیابان یکطرفه باقی بماند. آمریکا و متحدینش باید از این فرصت استفاده کنند؛ باید ایران را پاسخگو کنند...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب