بخشی از کسانی که تا دیروز آمریکا را به عنوان دشمن بزرگ جمهوری اسلامی می‌دانستند و امروز به صف حامیان مذاکره و ارتباط در آمده‌اند، ساده لوحان ناآشنا با سیاستی هستند که تحت تأثیر القائات دیگر جریان‌های حامی غرب و تبلیغات رسانه استکبار جهانی قرار گرفته و ناشیانه و ناآگاهانه دم از برقراری ارتباط می‌زنند. این ساده لوحان را اغلب در میان توده‌ها و عوام مردم باید جست‌وجو کرد.

در سال ‌های اخیر منازعه ایران و آمریکا مورد توجه بسیاری از تحلیلگران مسائل استراتژیک بین‌الملل قرار گرفته است و بسیاری از آنان این عرصه را به سان میدان رقابتی می‌دانند که به دقایق پایانی خود نزدیک می‌شود. 

با تجزیه و تحلیل مجموعه اقدامات دشمنان نظام در قبال ج.ا.ا. می‌توان به «روند»ی از اقدامات و رویکردها دست یافت که در جهت تضعیف موضع نظام دنبال شده است. با توجه به اهمیت روندِ کنش‌ها و واکنش موثر در جایگاه نظام اسلامی و همچنین با هدف آینده‌پژوهی فرصت‌ها و تهدیدات پیشِ روی نظام، لازم می‌نماید به تحلیل روندی از «کنش و واکنش‌های مؤثر خودی و جبهه مقابل در یک دهه اخیر» پرداخته شود.

Noskhe Jadid

آخرین مطالب