اندیشکده راهبردی تبیین - دفاعی-امنیتی

اهمیت شبکه‌های اجتماعی بر کسی پوشیده نمانده است. امروزه تعداد زیادی از انسان‌ها «شهروند عالم مجازی» (Netizen) نیز هستند. تأثیر آنچه‌ که در این شبکه‌ها می‌گذرد به فضای مجازی محدود نمی‌ماند و بارها حرکاتی که از این شبکه‌ها شروع شده است، به عالم واقعی کشیده‌ شده است. زمانی که ابزاری توان تأثیر بر سیاست و قدرت را دارد، طبیعی است که سر و کله اصلی‌ترین مدعیان آن پیدا شود: «دولت‌ها». در نتیجه شاهد تلاش‌های گوناگون دولت‌های مختلف برای دفع تهدید شبکه‌های اجتماعی و به کارگیری آن در راستای منافع خود هستیم.

Noskhe Jadid

آخرین مطالب