اندیشکده راهبردی تبیین - محمدعلی دستمالی/ کارشناس مسائل منطقه
بر اساس قواعد واقع عینی و ملموس واقع‌گرایی سیاسی، می‌توان به این واقعیت پی‌برد که دست‌کم در شرایط سیاسی، امنیتی و اقتصادی کنونی حاکم بر منطقه و جهان، باید هراس از شکلگیری یک کشور مستقل یکپارچه‌ی متشکل از مناطق کردنشین چهار کشور مهم منطقه را به عنوان یک نظریه‌ی قرن بیستمی به آرشیو سپرد. ...
یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند در آینده بر سرنوشت حزب دموکراتیک کردها اثر بگذارد، فرجام مذاکرات صلح بین ترکیه و پ.ک.ک است. در حال حاضر، جنگ بی‌امانی بین ترکیه و پ.ک.ک در جریان است و مشخص نیست که آیا ممکن است این جنگ دامن کردهای سوریه را نیز بگیرد؟ ...
احتمال ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک سوریه، یکی از مهم‌ترین و داغ‌ترین موضوعات خبری روزهای اخیر منطقه بود. این مساله که دارای ابعاد سیاسی، امنیتی و نظامی پیچیده‌ای است، با واکنش اغلب بازیگران منطقه روبرو شد و نکته‌ی مشترک و مشابه در همه‌ی این واکنش‌ها، این بود که آنکارا به خوبی متوجه شد که  هیچ کدام از دوستان، دشمنان، رقبا و حامیان ترکیه، از ورود...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب