اندیشکده راهبردی تبیین - نمایش موارد بر اساس برچسب: اقتصادی
آنچه عبدالفتاح السیسی به دنبال آن است نمایش این موضوع است که شرایط تحت کنترل قرار دارد. درواقع از آنجایی‌که مصر امروز در بُعد داخلی، خصوصاً وضعیت اقتصادی، از بحران چهار سال رکود رنج می‌برد، به همین دلیل حکومت نظامیان سعی دارند با اقدامات نمایشی به شهروندان نشان دهند که نظم در کشور برقرار و وضعیت در حال بهبودی است. اما این اقدامات فقط برای توده شهرو...
اندیشکده راهبردی تبیین در نظر دارد با توجه به اهمیت موضوع و هم چنین کمبود منابع و ادبیات موجود در حوزه شبه جزیره، طی سلسله گزارش‌هایی به کالبدشکافی عمیق و دقیق زیرساخت‌ها و ساختارهای داخلی عربستان سعودی بپردازد. لذا برآنیم تا در قالب گزاره‌های کلیدی به تبیین چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی عربستان سعودی برای سال‌های 2014 تا 2018 همراه با ارزیابی 2008 تا ...
اندیشکده راهبردی تبیین در نظر دارد با توجه به اهمیت موضوع و هم چنین کمبود منابع و ادبیات موجود در حوزه شبه جزیره، طی سلسله گزارش‌هایی به کالبدشکافی عمیق و دقیق زیرساخت‌ها و ساختارهای داخلی عربستان سعودی بپردازد. لذا برآنیم تا در قالب گزاره‌های کلیدی به تبیین چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی عربستان سعودی برای سال‌های 2014 تا 2018 همراه با ارزیابی 2008 تا ...
نگرانی عمده‌ی امریکا از افول- در مقطع کنونی- بیش از آنکه ایدئولوژیک باشد، اقتصادی است. دغدغه‌ی اصلی غرب معطوف به قدرت یافتن حوزه‌ی BRICS به خصوص چین است که شرح آن مجالی دیگر می‌طلبد. لکن با وجود این نگرانی، عبور از منطقه‌ی راهبردی خاورمیانه نیز از صواب دور است چرا که حتی برای کنترل حوزه‌ی «بریکس» هم نیازمند خاورمیانه است. ...
این راهبرد سیاست خارجی، درون زاست و برآمده از درون است. عزت مولفه هایی دارد که تکمیل کننده ی ابعاد استحکام درونی کشور است. استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و مردم محور و مردم مبنا بودن، از مولفه های جدی عزت است که البته اسلام درون مایه ی آن می باشد. یعنی ملت مومن حامی نظام سیاسی مومن با برنامه های سیاسی و اقتصادی و علمی و فرهنگی مومن می باشند. ...
پنج‌شنبه گذشته بود که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، با این ادعا که نظامیان این رژیم در بمباران زیرساخت‌ها در غزه موفق عمل کرده‌اند، اظهار داشت روزهای طولانی برای جنگ با جنبش حماس در غزه پیش‌رو است. اما به راستی این رژیم قادر به جنگی طولانی مدت خواهد بود؟! هزینه‌های امنیتی و اقتصادی این جنگ برای صهیونیست‌ها چگونه است و آیا وضعیت اقتصادی آن‌ها اجازه طولان...
کاهش تمامی میزان‌های سنجش رشد اقتصادی مصر از جمله منابع ارزی بانک مرکزی، کاهش تولید ناخالص داخلی و نیز کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پس تحولات سه سال گذشته‌ی مصر، شعارهای انقلابی مردم مصر را تحت‌الشعاع خویش قرار داده است. در حقیقت دوگانه‌ی عدالت اجتماعی و اوضاع اقتصادی از ابتدای انقلاب مطرح بوده است، اگرچه در جامعه‌ی دانشجویی و جوان مصر، شعار عدال...
در این شرایط آنچه مهم می‌نماید، از سویی لزوم حفظ وحدت رویه در تیم مذاکره کننده‌ی هسته‌ای با اتخاذ مواضع مبتنی بر حکمت، مصلحت و عزت و از سوی دیگر لزوم شنیده شدن یک صدا از تهران در حمایت از تیم مذاکره کننده‌ی کشورمان و پایبندی به حقوق حقه‌ی ملت ایران می‌باشد. ...
در تیرماه 1392 با تصویب قطع‌نامۀ 2107 شورای امنیت سازمان ملل متحد، عراق از شمول فصل هفتم شورای امنیت خارج شد. فصل هفتم منشور ملل متحد اقدامات قهری علیه دولتی که تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی تشخیص داده شود را در بردارد. پس از حملۀ آمریکا و متحدانش به عراق و اشغال عراق در سال 2003 و روند دولت‌سازی در عراق، تحریم‌ها نیز به سمت رقیق‌تر شدن رفت. قط...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب