اندیشکده راهبردی تبیین - نمایش موارد بر اساس برچسب: شیعیان جنوب عربستان
تخلیه منطق جنوبی عربستان ضمن اینکه تهدیدهای ناشی از هم‌پوشانی و همکاری عملیاتی و سیاسی شیعیان این کشور و یمن را خنثی می‌کند، این امکان را در اختیار آ‌ل‌سعود قرار می‌دهد تا در نبرد مرزی نیز قدرت و توان بیشتری داشته باشد. ...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب