اندیشکده راهبردی تبیین - نمایش موارد بر اساس برچسب: نوتروریست‌ها
چه روایت معارضین را بپذیریم و چه روایت حکومت سوریه را، مواجه می‌شویم با شروع آتش نبردی که دودش به چشم همه مردمان سوریه رفت و از همه بدتر «ظهور نوتروریست‌ها»یی که نه فقط سوریه بلکه کل منطقه را هدف گرفته‌اند تا دانسته و یا نادانسته تیشه بر ریشه اسلام بزنند آن هم با نام اسلام. جالب‌تر آنکه این نوتروریست‌ها در طول این سی ماه بارها و بارها به جان هم‌دیگ...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب