اندیشکده راهبردی تبیین - نمایش موارد بر اساس برچسب: هارتلند
با تمرکز بر جهان اسلام و به منظور فهم راحت‌تر و بهتر دو بحرانِ حکمرانی و بحران نظام جهانی، می‌توانیم از نموداری با دو محور فرضی استفاده کنیم: محور افقی که دربردارنده رقابت کشورهای اسلامی با مرکزیت چهار کشور ایران، عربستان سعودی، ترکیه و مصر است و نیز محور عمودی که شامل تلاش هرکدام از قدرت‌های منطقه‌ای اسلامی برای به دست گرفتن رهبری جهان اسلام، رقاب...
افغانستان همواره از جايگاه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژيكي بالايي در سياست خارجي روسيه برخوردار بوده و هست. بااینکه روس‌ها از قِبَل حمله به افغانستان و اشغال اين كشور در دهه هفتاد ميلادي قرن بيستم (1979 تا 1989) متحمل هزينه‌هاي راهبردي و به‌نوعی زمينه‌ساز فروپاشي بلوك شرق به رهبري اتحاد جماهير شوروي شدند، اما بااین‌حال، تحولات سياسی- امنيتي افغانستان، ه...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب