اندیشکده راهبردی تبیین - نمایش موارد بر اساس برچسب: کرزای
آمریکایی‌ها پایگاه نظامی در افغانستان را به دست خواهند آورد و آن قرارداد امنیتی به احتمال زیاد امضا خواهد شد و آمریکا حداقل 5 پایگاه نظامی به دست خواهد آورد و تا سال 2024 در افغانستان حضور خواهد داشت. بعد هم آن قرارداد را طوری تنظیم می‌کنند که قابل تمدید برای مدت طولانی باشد. پس این برداشت که خود افغان‌ها داشتند به توافق نزدیک می‌شدند و آمریکایی‌ها...
مقامات کاخ سفید در پی آنند حتی‌الامکان توافقنامه‌ی امنیتی را با حکومت کرزی امضا نموده و طالبان را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. از آن‌جا که وقتی این قرارداد به امضا رسید، هیچ حکومتی در آینده نمی‌تواند آن را به صورت یک‌جانبه لغو نماید، پس در آن صورت نیز یگانه راه برای لغو این توافقنامه، گزینه‌ی جنگ از سوی طالبان خواهد بود. ...
فارغ از نقاط ضعف و قوت موجود در تفاهم‌نامه‌ی کابل- واشنگتن، حامد کرزای ضمن آگاهی از فواید این توافقنامه (البته از نگاه وی) نظیر احترام به استقلال سیاسی افغانستان و... ، صرفاً جهت دستیابی به برخی مطامع شخصی و ملی، به مخالفت ظاهری با این عهدنامه پرداخته تا ضمن ترسیم چهره‌ای صلح‌جو و مستقل از خود، زمینه‌ی تداوم نفوذ خویش را در پشت پرده‌ی قدرت این کشور...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب