اندیشکده راهبردی تبیین - نمایش موارد بر اساس برچسب: کنوانسیون تغییرات آب و هوایی
محیط‌زیست از جمله موضوعاتی است که جنبه‌ی فانتزی و حاشیه‌ای خود را برای بسیاری از کشورهای جهان از دست داده است و تبدیل به یک موضوع مهم و اساسی برای سیاستمداران و سیاست‌گذاران شده است. ...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب