رصد و برآورد رخدادی تحولات سوریه-5

  گروه منطقه ای اندیشکده تبیین شنبه, 25 آذر 1391 ساعت 12:30

 

اندیشکده راهبردی تبیین با رصد راهبردی و نگاه روندی کوتاه مدت به تحولات سوریه و ایفای نقش بازیگران مرتبط با آن در بازه زمانی یک هفته ای از تاریخ 1391/9/18 الی 1391/9/24 ،  به پیش بینی وقایع پیش روی آن در هفته آینده پرداخته است که در فایل ضمیمه قابل مشاهده است.

بارگیری پیوست‌ها:

Noskhe Jadid

آخرین مطالب