چاپ کردن این صفحه

هفته‌ی سوم تیرماه

  گروه سیاسی اندیشکده تبیین سه شنبه, 25 تیر 1392 ساعت 12:00

 

در حال حاضر، روند کلی تحریم‌های نظام سلطه علیه ملت ایران در وضعیت کنونی ثابت است و نه رشدی را مشاهده می‌کنیم نه کاهشی را. پیش‌بینی می‌شود ایالات متحده روند سیاسی و تغییر دولت را به خوبی رصد می‌کند تا پس از تغییر رییس جمهور و کابینه، تصمیمات تحریمی جدیدی را اتخاذ کند.

بارگیری پیوست‌ها:

موارد مرتبط