اختلاف بین هند و پاکستان بر سر آب رودخانه سند (ایندوس) با سخنان نخست وزیر هند در خصوص برنامه دولت برای جلوگیری از ورود آب رودخانه سند به پاکستان که به عنوان حیات کشاورزی این کشور محسوب میشود، بالا گرفته است. ...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب