اگرچه «کیف» روزگاری و برای سالیان متمادی پایتخت باستانی روسیه بوده، اما تضادهای قومی و هویتی میان اوکراینی‌تبارها و روس‌تبارها در طول تاریخ مناسبات این دو قومیت را دچار فراز و نشیب نموده است؛ تحولاتی که اکنون در قالب اردوکشی‌های نظامی میان روس‌تبارهای شرق اوکراین و دولت مرکزی اوکراین در جریان است، حلقه‌ای از همین سلسله تحولات و کشمکش‌های اجتماعی، س...
امروز توجه به همسایگان شرقی جدای از آن موضوعات امنیتی و سیاسی، فرصت‌ها و بازی‌های اقتصادی متنوعی را برای ایران ایجاد نموده است. بازارهای کشورهایی چون افغانستان و پاکستان بازارهای بکر برای ایران محسوب می‌شود و از سوی دیگر هند، افغانستان، پاکستان و چین به دنبال تأمین انرژی هستند و ایران می‌تواند منبع مطمئنی برای تأمین انرژی باشد. ...
در شرایط فعلی، صحنه‌ی سوریه، صحنه‌ی تقابل‌های راهبردی شده است؛ یکی بر سر مسئله انرژی و انتقال انرژی به غرب- که سوریه دالان بسیار مهمی برای این موضوع است- و دیگری تسلط بر منابعی که می‌توان از طریق آن تأمین انرژی را فراهم کرد که باز سوریه و عراق در این حوزه نقش بسیار مهمی دارند. ...
کردهای عراق بر اساس نگرش ناسیونالیستی خود به بحث قوم کرد، در طول تاریخ همواره به دنبال رسیدن به استقلال بوده­‌اند. اگر امروز می‌بینیم که در عراق صحنه به گونه‌ای پیش می‌رود که اینگونه تصور شود که کردها نیز به عنوان یکی از محورهای اصلی مبارزه با دولت نوری المالکی محسوب می‌شوند، نشأت گرفته از همین رویکرد کردها است و امکان دارد که در آینده‌ی نزدیک و با...
کاهش تمامی میزان‌های سنجش رشد اقتصادی مصر از جمله منابع ارزی بانک مرکزی، کاهش تولید ناخالص داخلی و نیز کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پس تحولات سه سال گذشته‌ی مصر، شعارهای انقلابی مردم مصر را تحت‌الشعاع خویش قرار داده است. در حقیقت دوگانه‌ی عدالت اجتماعی و اوضاع اقتصادی از ابتدای انقلاب مطرح بوده است، اگرچه در جامعه‌ی دانشجویی و جوان مصر، شعار عدال...
مسئله‌ی انرژی در ترکیه را می‌توان از دو بُعد مورد بررسی قرار داد. ترکیه از یک سو به عنوان مصرف‌کننده‌ی در حال رشد انرژی، به دنبال برطرف کردن نیاز داخلی خود به انرژی است و از سوی دیگر به دنبال تبدیل شدن به بزرگترین کوریدور انرژی در منطقه می‌باشد. ...
ایران که از دیرباز تولیدکننده انرژی بوده (نفت، گاز و اخیرا به سمت انرژی هسته‌ای دارد پیش می‌رود) قطعا یکی از مهم‌ترین مسائلی که با آن درگیر است همین بحث انرژی است. حال که به بحث میادین مشترک انرژی نفت و گاز که ایران با کشورهای اکثرا عربی دارد اشاره کردید باید گفت که خود این امر شاید مهم‌ترین مسئله حوزه انرژی ما باشد. ...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب