معاون اشتون در گفتگوی تلفنی با آقای باقری از عدم آمادگی 1+5 برای برگزاری مذاکرات در ژانویه و درخواست تعویق آن به ماه فوریه خبر داد. همچنین به گزارش شبکه المیادین اتحادیه اروپا و آمریکا ضمن مخالفت با پیشنهاد ایران مبنی بر میزبانی قاهره در مذاکرات 1+5 بر میزبانی ترکیه تاکید کردند. ...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب