باوجود بهبود ظاهریِ روابط ایران و برخی کشورهای اروپایی، اما روابط سیاسی ایران و آلمان که در تاریخ روابط ایران و اروپا از استحکام بیشتری برخوردار بوده‌ است، در طول این مدت به اندازه‌ی بهبود رفت‌وآمدهای سیاسی هم تغییر نکرده است. ...
زیست‌جهان اصلی ایران، جبهه مقاومت است. حال اگر به هر دلیل، دولت جدید قصد نزدیکی به غرب را داشته باشد، نباید نشانه‌هایی از بی‌توجهی به اصلی‌ترین مواردی که موجب تفکیک این زیست‌جهان با غرب شده است، مشاهده شود. به نظر در شرایط کنونی، فلسطین در میانه‌ی دیپلماسی صهیونیست‌ستیزانه‌ی دولت روحانی (در چارچوب همان اظهار نظرات رسانه‌ای)، جایگاه قابل‌توجه و اصلی...
گسترش روزافزون مناسبات و اهمیت بررسی سیر روابط و عملکرد دولت در عرصه حساس سیاست خارجی، ما را بر آن داشت تا با بررسی عملکرد و اقدامات دولت یازدهم، در حوزه سیاست خارجی، مروری بر مهم‌ترین رویدادها و وقایع جاری داشته باشیم و با تحلیلی کوتاه در این حوزه، مقدمات اتخاذ رویکرد انتقادی برای پیشرفت در این بخش را فراهم آوریم. ...
گسترش روزافزون مناسبات و اهمیت بررسی سیر روابط و عملکرد دولت در عرصه حساس سیاست خارجی، ما را بر آن داشت تا با بررسی عملکرد و اقدامات دولت یازدهم، در حوزه سیاست خارجی، مروری بر مهم‌ترین رویدادها و وقایع جاری داشته باشیم و با تحلیلی کوتاه در این حوزه، مقدمات اتخاذ رویکرد انتقادی برای پیشرفت در این بخش را فراهم آوریم. ...
زیست‌جهان اصلی ایران، جبهه مقاومت است. حال اگر به هر دلیل، دولت جدید قصد نزدیکی به غرب را داشته باشد، نباید نشانه‌هایی از بی‌توجهی به اصلی‌ترین مواردی که موجب تفکیک این زیست‌جهان با غرب شده است، مشاهده شود. به نظر در شرایط کنونی، فلسطین در میانه‌ی دیپلماسی صهیونیست‌ستیزانه‌ی دولت روحانی (در چارچوب همان اظهار نظرات رسانه‌ای)، جایگاه قابل‌توجه و اصلی...
با الهام از خطوط قرمز تعیین شده برای مذاکره توسط رهبر معظم انقلاب، می‌توان شاخصه‌های یک توافق خوب بایستی را چنین برشمرد: حفظ دانش هسته‌ای، حفظ دستاوردهای هسته‌ای، حفظ عزت ملی، حفظ منافع ملی و حفظ استقلال سیاسی. ...
با برگزاری یازدهمین دورۀ انتخابات ریاست‌ جمهوری و تشکیل دولت یازدهم به ریاست آقای دکتر روحانی، کشور وارد دورۀ جدیدی از لحاظ اجرایی و مدیریتی گردید. بدون شک وعده‌های انتخاباتی ارائه شده در دورۀ تبلیغات انتخاباتی، نقش بسیار زیادی در گرایش مردم به ایشان داشته است. ...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب