برخی اسناد افشا شده نشان می دهد 'جرج سوروس' یهودی تبار و میلیارد آمریکایی ادعای نگرانی در مورد نبود 'آزادی و دمکراسی نهادی' در مالزی تحت رهبری 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر این کشور دارد و این ادعا می تواند مقدمه ای بر انقلاب های رنگی در مالزی و منطقه جنوب شرق آسیا باشد. ...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب