خانم کارن الیوت هاوس (Karen Elliott House) روزنامه‌نگار و سردبیر سابق وال‌استریت ژورنال و عضو ارشد اندیشکده علوم و امور بین‌الملل بلفر است. الیوت هاوس کتابی با عنوان «درباره عربستان سعودی» نوشته است. وی به مدت 35 سال به‌طور مکرر به عربستان سعودی سفر کرده و خود نیز در یک خانواده مذهبی بزرگ شده است. وی روایت جالب و جدیدی از جامعه عربستان ارائه می‌نما...
کتاب «درباره عربستان»، بازتاب گسترده‌ای در میان پژوهشگران، سیاستمداران و کارشناسان مسائل خاورمیانه داشته‌است. برژینسکی درباره این کتاب نوشت: کتابی است که باید رهبران آینده سعودی آن را بدقت بخوانند. این کتاب، تضادهای اجتماعی عربستان و شکنندگی ساختار اجتماعی و سیاسی آن را صریح و منصفانه بررسی می‌کند. کتابی است واقعاً مهم و بجا، که می‌بایست نوشته می‌ش...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب