توپ در زمین روسیه است، امید به تحریم ها برای وادارساختن پوتین به عقب نشینی/ تحلیل اندیشکده استراتفور از مواضع پوتین/ حمله روسیه به گرجستان بیش از آن‌که مربوط به مسائل قفقاز باشد، به شرایط اوکراین بازمی‌گشت...   ...
دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که پس از جنگ سرد و با گسترش فرآیند جهانی‌شدن، به‌عنوان یکی از ابزارهای تازه‌ی کنش در فضای بین‌الملل در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفت. اساس شکل‌گیری دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر ضعف‌های دیپلماسی سنتی برای تحقق اهداف سیاست خارجی است. در فضای جهانی‌شدن که عامل فرامرزی شدن جریان‌های اقتصادی و تجاری است، اتکای صرف به دیپلماسی سن...

Noskhe Jadid

آخرین مطالب